Brakujący element 1
Missing element 1

elementjpg1

Odpowiedź

elementodpjpg1

Spójrz na obrazek 2. Czapka i buty tego kucharza zostały zmienione tak, aby stanowiły negatyw odnośnych części stroju kucharza z obrazka 1. Dlatego właśnie ostatni kucharz musi być ubrany w całości na biało – czapka i buty poprzedzającego go kucharza są czarne.

elementjpg1

Answer

elementodpjpg1

Look at picture 2. The chef’s cap and shoes were changed to be a negative for the given parts of the chef’s outfit from the picture 1. That is why the last chef must be totally dressed in white – the cap and shoes of the previous chef are black.